Připravte se teď

ESG reporting

Jste připraveni na růst a rozvoj vaší organizace? S naplněním tohoto cíle vám pomůže náš reporting ESG, který zlepší alokaci zdrojů, optimalizuje náklady, sníží dopady regulačních zásahů, zvýší celkovou produktivitu a motivaci zaměstnanců a v neposlední řadě podpoří optimalizaci investic a kapitálových výdajů. Již nyní je ESG reporting povinný pro tisíce českých firem a okruh firem, které se bez něj neobejdou, se bude neustále zvětšovat.
Chci připravit ESG report

Chcete se nás na něco zeptat?

Jiří Jedlička, obchod

Ing. Jiří Jedlička, Ph. D.

Napište nebo zavolejte, ochotně zodpovíme vaše dotazy

4 výhody této služby 

Podpoření celkového růstu firmy
a snížení provozních nákladů
Zelené financování
a jiné konkurenční výhody
Citelné zlepšení
firemní udržitelnosti a důvěryhodnosti
Získání klíčových dat potřebných k rozvoji
a udržitelnému řízení společnosti

Co je ESG reporting?

ESG reporting je nefinančním reportingem, který je zaměřený na tři oblasti, a sice na řízení organizací, sociální prostředí a životní prostředí, na které v ASITIS klademe velký důraz. ESG reporting pomáhá zainteresovaným stranám pochopit, jak daná organizace řídí rizika a příležitosti, které souvisejí s environmentálními, sociálními a správními kritérii, a to na bázi principů udržitelnosti. Tyto ESG faktory jsou důležité nejen pro firmy samotné, ale také investory a řadu institucí.
S čím vám pomůžeme?
Díky ESG reportingu budete mít splněné zákonné povinnosti spojené s dodržením směrnice CSRD. To ale není ani zdaleka vše. ESG report je pro firmu prospěšný v mnoha ohledech. Zvyšuje atraktivitu firmy na trhu a přispívá k rychlejšímu růstu, pomáhá s dosažením energetických úspor, je cestou k aktivní ochraně životního prostředí a efektivní správě dat a rozšiřuje možnosti pro získání evropských dotací a zeleného financování. Kromě toho také přispívá ke kvalitnímu řízení rizik, zajištění ochrany investic a mnoho dalšího.

Co tato služba obsahuje?

ESG reporting se skládá ze tří pilířů:
E – Životní prostředí: Ochrana životního prostředí je naší doménou. V rámci ESG posuzujeme řízení environmentálních rizik, která souvisejí s podnikatelskou činností společnosti. Hodnotíme vliv podniku na životní prostředí se zaměřením na emise skleníkových plynu, využití zdrojů, produkci odpadů, znečištění či dopady na biologickou rozmanitost a ekosystém.
S – Sociální prostředí: Součástí našeho reportingu jsou i sociální a lidské aspekty v rámci celé organizace (zaměstnanecká práva, diverzita, inkluze, vztahy se zákazníky, komunity apod.)
G – Řízení organizace: V neposlední řadě se zaměřujeme na odpovědné řízení organizace a investičních subjektů (etika, transparentnost, korporátní vedení, kontrolní mechanismy, dodržování právních předpisů apod.)
Mám zájem o tuto službu

Co bude našim výstupem?

Výstupem naší služby je ESG report dle nové EU legislativy, výpočet uhlíkové stopy Scope 1 a 2 podle GHG protokolu a návrhy dekarbonizačních opatření.

Koho se ESG reporting týká

velkých firem (povinnost od roku 2025)
malých a středních firem (povinnost od roku 2027 – za fy2026)
dodavatelských firem
bank a investorů

Připraveni pomáhat

ve veřejném sektoru

Ozvěte se mi. Jsem tu pro vás.

Jiří Jedlička, obchod

Ing. Jiří Jedlička, Ph. D.

Napište nebo zavolejte, ochotně zodpovíme vaše dotazy

Kdo tuto službu využil

Martin Vokřál, jednatel ASITIS s.r.o.
Martin Vokřál
jednatel společnost ASITIS

Jsme připraveni ke spolupráci

Stačí se nám jen ozvat a rádi vám pomůžeme s některou z našich služeb
Martin Vokřál
jednatel společnost ASITIS
Spolupráce

Související články